Nabídka sportů:

KURZOVKA: Vymrskej si až 1000,- ve volných tiketech!

KURZOVKA: Vymrskej si až 1000,- ve volných tiketech!

15.04.2019

Hody, hody doprovody dejte bonusy malovaný......

 VELIKONOCE V KURZOVÉM SÁZENÍ 

Velikonoční bonusy jsou vymalované teda pořádně!
U téhle akce se ti vsázet na vymrskané tikety fakt vyplatí

 

 Vsaď každý den od 17. do 22. dubna AKO tiket v hodnotě alespoň 200 Kč (ne body!)
s minimálním kursem 5 a můžeš získat až 1 000,- ve volných sázkách

 

2 tikety ve dvou po sobě jdoucích dnech = 100 ,-
3 tikety ve třech po sobě jdoucích dnech = dalších 150,-
4 tikety ve čtyřech po sobě jdoucích dnech = dalších 200,-
5 tiketů v pěti po sobě jdoucích dnech = dalších 250,-
6 tiketů v šesti po sobě jdoucích dnech = dalších 300,-
když šňůru přerušíš, začínáš znovu
 

 

  * na tikety nesmí být uplatněný cashout
** každý hráč má nárok na jednu odměnu za kurzové sázení

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dodatek k pravidlům:

Akce se může zúčastnit pouze registrovaný hráč. SYNOT TIP si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu akce změnit její pravidla nebo akci ukončit i v průběhu konáni akce.

Není-li Hráč spokojen se způsobem vyřízení reklamace, má v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany spotřebitele (zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění) rovněž právo na mimosoudní řešení sporu, jež se zahajuje na návrh Hráče podaného u subjektu věcně příslušného pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti Smlouvy o poskytování služeb, jímž je Česká obchodní inspekce, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, kontakty a bližší informace lze dohledat na těchto internetových stránkách: www.coi.cz